Missie en visie coöperatie huisartsen de Slochterkring.

De Coöperatie Huisartsen de Slochterkring beoogt een goede huisartsenzorg waarbij goede bereikbaarheid en laagdrempeligheid in het eigen dorp van de patiënt wordt gewaarborgd. Tevens ziet de Coöperatie Huisartsen het als haar taak de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden in een sterk vergrijzende regio.

Historie

Toekomst

Tijdens de 2e Wereldoorlog ontstond er een hechte samenwerking tussen de huisartsenpraktijken in de regio van de Slochterkring. Deze samenwerking is tot op heden gebleven en heeft in 2008 geleid tot de oprichting van de Coöperatie Huisartsen de Slochterkring.

In 2009 is een start gemaakt met het optuigen van gestructureerde zorg voor patiënten met diabetes type 2 en COPD/Astma . Vervolgens zijn preventieve taken zoals het bespreken van het risico op hart-en vaatziekten door de in de praktijken aangetrokken praktijkondersteuners opgestart.

 

Voor patiënten met geestelijke problemen zijn er vanaf 2010 praktijkondersteuners GGZ aangetrokken om laagdrempelige GGZ zorg te kunnen aanbieden in de huisartsenpraktijken. Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico.

Begin 2017 is een start gemaakt met het onderling doorverwijzen voor een fundusfoto of een echo naar een andere huisartsenpraktijk binnen de coöperatie.

De komende jaren zal de ouderenzorg meer gestructureerd in samenspraak met wijkverpleging, gemeente en verpleegkundig specialist worden aangeboden. In coöperatieverband zal worden bezien welke stappen hiervoor moeten worden gezet.